side-area-logo

9th European slag conference

9th EUROPEAN SLAG CONFERENCE äger rum i Metz, Frankrike, 11-13 oktober 2017. ScanArc  representeras av metallurgen Maria Swartling som jobbar med flera projekt som handlar om att metallurgiska slagger ska komma till nytta.

En ökad användning av industriella restprodukter är helt i linje med nationella miljömål om minskat uttag av jungfruliga material och ökat utnyttjande av alternativa material. Det uppfyller också många av intentionerna i EU:s strategi för resurseffektivitet. Därför är den här konferensen av stort intresse för ScanArc och stålindustrin. Bland många  intressanta ämnen kommer företrädare för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att diskutera cirkulär ekonomi, lagstiftning, regler och standarder i Europa i en rundabordsdiskussion.

Läs mer på www.euroslag.org

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in