side-area-logo

Ett projekt för massaindustrin

Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror; endast USA och Kanada är större. Den kalk som används i framställningen återvinns idag i stora bränsleeldade ugnar. Processen har hög miljöpåverkan, låg energieffektivitet och tar lång tid.

VINNOVA har beviljat en förstudie för att titta på möjligheterna att använda plasmateknik för att öka kapaciteten i den här processen. Studien leds av FindIT och utförs tillsammans med ScanArc och Carnot, AGA, Stora Enso, SMA Mineral och ÅF.

Vi hoppas att förstudien ska lägga grunden för ett större projekt tillsammans med massa- och pappersindustrin, mineralindustrin och innovativa teknikleverantörer. Utmaningen ligger i utforma processens design, testa ny mätteknik i heta miljöer och utveckla nya algoritmer för att reglera processen

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in