side-area-logo
Gästforskare på ScanArc

Hugo Lucas och hans handledare på ScanArc Daniel Sundberg.  Gästforskare på ScanArc ScanArc deltar i det europeiska forskningsprojektet NEW-MINE. NEW-MINE samlar forskare, ingenjörer, ekonomer och politiska beslutsfattare som kan utveckla

ScanArc talar på AskDagen 2018

ScanArcs huvudkontor Lissgården i Hofors. ScanArc talar på AskDagen 2018 Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. De anordnar AskDagen

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning Tillverkning av cement är en stor miljöbov, globalt står den för 3-5% av nettoutsläppen av koldioxid. I NyTeknik kan man läsa om projektet CemZero

Se en fribrinnande plasmagenerator

Se en fribrinnande plasmagenerator Kolla på filmen när vi visar en fribrinnande plasmagenerator! Den modell som visas i filmen är på 500 kW. I vårt sortiment har vi plasmageneratorer upp

Läs om ScanArc i NyTeknik

Läs om ScanArc i NyTeknik

Just another brick in the wall?

Just another brick in the wall? ScanArc är medlemmar i det europeiska nätverket EURELCO, ett nätverk för att främja arbetet med att frigöra resurser och utvinna material och energi ur

VINNOVA bidrar till SiCAT och ökad återvinning av platina

VINNOVA bidrar till SiCAT och ökad återvinning av platina Striktare lagstiftning för rening av avgaser från fordon infördes i slutet av 80-talet. Det tvingade fram behovet av en katalysator i alla nyproducerade bilar. I

SIMIS: Höginnovativa företag med internationellt fokus

Industriregionen Bergslagen satsar på en kurs i strategisk marknadsorientering. Kursen går ut på att skapa en plan för marknadsföring och internationalisering och riktar sig mot regionens små och medelstora företag

Tillväxtligan i Gästrikland

Tillväxtligan i Gästrikland Almi har utsett de 10 företag som har högst tillväxt i Gästrikland i en lista som kallas Tillväxtligan. Tanken med Tillväxtligan är att lyfta fram framgångsrika företag