side-area-logo
Träffa ScanArc på NEW-MINE i Aachen

Träffa ScanArc på NEW-MINE i Aachen Europa har någonstans mellan 150 000 och 500 000 deponier. För att undvika framtida miljö- och hälsoproblem kommer många av dessa deponier snart att

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning Tillverkning av cement är en stor miljöbov, globalt står den för 3-5% av nettoutsläppen av koldioxid. I NyTeknik kan man läsa om projektet CemZero

Se en fribrinnande plasmagenerator

Se en fribrinnande plasmagenerator Kolla på filmen när vi visar en fribrinnande plasmagenerator! Den modell som visas i filmen är på 500 kW. I vårt sortiment har vi plasmageneratorer upp

Läs om ScanArc i NyTeknik

Läs om ScanArc i NyTeknik

Just another brick in the wall?

Just another brick in the wall? ScanArc är medlemmar i det europeiska nätverket EURELCO, ett nätverk för att främja arbetet med att frigöra resurser och utvinna material och energi ur

VINNOVA bidrar till SiCAT och ökad återvinning av platina

VINNOVA bidrar till SiCAT och ökad återvinning av platina Striktare lagstiftning för rening av avgaser från fordon infördes i slutet av 80-talet. Det tvingade fram behovet av en katalysator i alla nyproducerade bilar. I

Nationell samling kring flygaska från avfallsförbränning

ScanArcs huvudkontor Lissgården i Hofors.  Nationell samling kring flygaska från avfallsförbränning Förbränning av hushållsavfall genererar värme och elektricitet. Samtidigt uppstår en flygaska, ett farligt avfall som innehåller dioxiner, kvicksilver och

Lär känna Hofors!

Lär känna Hofors! Under januari sändes en dokumentär i fyra delar på SVT om Hofors. Lär känna Hofors, folket som bor här och njut av vackra naturbilder! Du hittar dokumentären

SIMIS: Höginnovativa företag med internationellt fokus

Industriregionen Bergslagen satsar på en kurs i strategisk marknadsorientering. Kursen går ut på att skapa en plan för marknadsföring och internationalisering och riktar sig mot regionens små och medelstora företag

Tillväxtligan i Gästrikland

Tillväxtligan i Gästrikland Almi har utsett de 10 företag som har högst tillväxt i Gästrikland i en lista som kallas Tillväxtligan. Tanken med Tillväxtligan är att lyfta fram framgångsrika företag