side-area-logo

Träffa ScanArc på NEW-MINE i Aachen

Europa har någonstans mellan 150 000 och 500 000 deponier. För att undvika framtida miljö- och hälsoproblem kommer många av dessa deponier snart att kräva dyra saneringsåtgärder.

ScanArc deltar i det europeiska forskningsprojektet NEW-MINE. NEW-MINE samlar forskare, ingenjörer, ekonomer och politiska beslutsfattare som kan utveckla kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att minska framtida saneringskostnader, återställa mark och ta tillbaka värdefulla resurser.

NEW-MINE möts i Aachen 19-22 september för en stor programkonferens där ScanArc representeras   av Daniel Sundberg och Maria Swartling. Passa på att träffa oss i Aachen, och läs mer om projektet på www.eurelco.org/new-mine.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in