side-area-logo

ScanArc Plasma Technologies AB är baserat i vackra Hofors i Sverige.

Vi utvecklar metallurgiska processer baserade på plasmateknik för att utvinna värdemetaller ur industriella restprodukter.


Plasmateknik är en kostnadseffektiv och miljövänlig teknik för att omvandla elektrisk energi till en varm gas. ScanArc har utvecklat och använt plasmateknik i kommersiell skala i mer än 20 år.

Vi fokuserar på industriella restprodukter och farliga avfall eftersom vi anser att vår teknik är den bästa på detta område.