side-area-logo

 

 

2047 SCIENCE CENTER etablerar sig i Hofors

2047 Science Center är ett nav som kopplar samman skola, akademi och näringsliv och en viktig pedagogisk arena för inspiration, lärande och innovation.

På pedagogisk och vetenskaplig grund utbildar, vidareutvecklar och inspirerar 2047 Science Center till utbildningsinsatser som är avgörande för att vår region ska vara konkurrenskraftig nu och framöver. Navet i verksamheten ligger i Borlänge, där man årligen spetsutbildar 25 000 unga och fortbildar 2 000 lärare.

2047 Science Center etablerar sig nu i Hofors. Här i Hofors ska man skapa attraktionskraft för framtidsyrken inom de branscher som nyttiggör material och produkter från skog och stål.

ScanArc applåderar och stöttar initiativet!

Läs mer om 2047 Science Center.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in