side-area-logo

Angående GDPR

ScanArc vill uppmärksamma sina kunder om den nya EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och definierar hur vi behandlar personuppgifter.

ScanArc samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden.

För ytterligare information om hur företaget hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in