ScanArc presenterar på Värme- och Kraftdagarna

ScanArc presenterar på Värme- och Kraftdagarna ScanArc närvarar vid Energi- & Industridagarna 2019 för att hålla ett föredrag om ArcFume och metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning. Värme- och Kraftdagarna är

Share
N2 Applied – plasmateknik i lantbruk

N2 Applied – plasmateknik i lantbruk Mer än 22 miljoner ton ammoniak försvinner från boskapsbruk runt om i världen varje år. Det är en dyrbar förlust av näringsämnen som måste

Share
Söderåsens vatten

Söderåsens vatten Pierre Berg, mångårig medarbetare på ScanArc och chef i försökshallen, har sedan en tid antagit nya utmaningar på Söderåsens vatten. Han arbetar nu som leverans- och kvalitetschef på

Share
2047 SCIENCE CENTER etablerar sig i Hofors

    2047 SCIENCE CENTER etablerar sig i Hofors 2047 Science Center är ett nav som kopplar samman skola, akademi och näringsliv och en viktig pedagogisk arena för inspiration, lärande

Share
EMC 2019 i Tyskland

      EMC 2019 i Tyskland European Metallurgical Conference EMC är en internationell konferens inom icke-järnindustrin. Delegater från cirka 50 länder och fem kontinenter möts för att diskutera och

Share
#välfärdsavtrycket

#välfärdsavtrycket Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Det ska vi som företagare och anställda vara stolta över. #välfärdsavtrycket handlar om att fler ska uppfatta företagens betydelse för välfärden,

Share
ISO-certifiering

  ISO-certifiering ScanArc Plasma Technologies AB har mycket lång erfarenhet och stolta traditioner när det gäller utveckling av metallurgiska processer. Vi har under de drygt 30 år vi funnits bedrivit

Share
Angående GDPR

Angående GDPR ScanArc vill uppmärksamma sina kunder om den nya EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och definierar hur vi

Share
Metallo inviger ArcFume

Metallo inviger ArcFume  I mars 2018 samlades man vid Metallo Group i Beerse för invigning av en ArcFume-installation. VDn för Metallo-koncernen, Dirk Vandenberghe, meddelade: ”Med denna nya installation recirkulerar vi

Share
NEW-MINE på besök

NEW-MINE på besök ScanArc deltar i det stora europeiska projektet NEW-MINE som angriper frågor hur man utvinner resurser ur befintliga deponier samtidigt som man återställer marken och naturen. Vi har

Share