side-area-logo

Hugo Lucas och hans handledare på ScanArc Daniel Sundberg.

 Gästforskare på ScanArc

ScanArc deltar i det europeiska forskningsprojektet NEW-MINE. NEW-MINE samlar forskare, ingenjörer, ekonomer och politiska beslutsfattare som kan utveckla kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att minska framtida saneringskostnader, återställa mark och ta tillbaka värdefulla resurser. Europa har någonstans mellan 150 000 och 500 000 deponier. För att undvika framtida miljö- och hälsoproblem kommer många av dessa deponier snart att kräva dyra saneringsåtgärder.

Under november månad har vi på ScanArc haft glädjen att ta emot Hugo Lucas som gästforskare. Hugo är doktorand inom NEW-MINE. Under hans tid hos oss har han tagit del och lärt sig om vår verksamhet och våra tekniker, samtidigt som han bidragit genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Tack för din tid hos oss, Lucas!

Läs mer om NEW-MINE på https://new-mine.eu/.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in