side-area-logo

Företagets historia och utvecklingen av plasmabaserade metallurgiska processer

grafik2-21972

SKF Steel Engineering i Hofors inleder ett långsiktigt utvecklingsprogram för miljövänligare och effektivare stålframställning och andra metallurgiska processer. Ett lovande framtidsscenario var plasmabaserade applikationer där elektricitet används som energikälla och därmed ersätter fossila bränslen som ofta används i traditionella processer. Vid denna tid fanns inte plasmageneratorer som var tillförlitliga och med den kapacitet och effektivitet som krävdes. Därför inleddes ett program för att utveckla industrivärdiga plasmageneratorer.

grafik2-2

1980

Den första industriella plasmageneratorn blev verklighet. Den var unik i sitt slag: pålitlig, effektiv och med en imponerande effekt på 10 MW.

grafik2-2

1984

Lanseringen av de pålitliga plasmageneratorerna leder till uppförandet av den första kommersiella anläggningen: ScanDust i Landskrona. Företaget återvinner legeringselement från flygaska från rostfri ståltillverkning, med en årlig behandlingskapacitet på 60 000 ton. Idag ägs företaget av Befesa och teknologin är utsedd till bästa tillgängliga teknik på sitt område.

grafik2-2

1986

SwedeChrome i Malmö uppfördes för att producera ferrokrom från malm. Malmen importerades från Sydafrika, men när handelshinder utfärdades mot landet förhindrades importen och anläggningen fick stängas.

grafik2-2

1988

SKF avser att fokusera på andra områden än ståltillverkning. OVAKO bildas för att fortsätta driften av stålverket i Hofors.

grafik2-2

1989

Som en följd av omorganisationen föregående år bildar utvecklingsgruppen på SKF företaget ScanArc Plasma Technologies för att fortsätta sitt engagerade arbete i egen regi. Man fortsätter med utveckling och implementering av plasmabaserade industriella tillämpningar. Personalen och pilotanläggningen är nu under ScanArcs flagg.

grafik2-2

1994

ArcMetal bildas som en avknoppning från ScanArc. Företaget återvinner värdemetaller från bilkatalysatorer; anläggningen ligger i nära anslutning till ScanArcs pilotanläggning. ScanArc och ArcMetal har än idag ett tätt samarbete.

grafik2-2

1997

ScanArc inleder ett program för destruktion av freoner. En anläggning byggs i pilotanläggningen i Hofors med en kapacitet att destruera 300 kg/timme. Arbetet pågår till 2009. 

grafik2-2

2000

Osterøy Miljø AS uppförs i Norge, baserat på ScanArcs PyroArc-teknik. Anläggningen hanterade garveriavfall för att utvinna och återvinna metaller och energi. Anläggningen var i drift till 2005.

grafik2-2

2005

ERAS Metal uppförs i Høyanger, Norge, byggt av ScanArcs ArcFume-teknik. Anläggningen har en årlig kapacitet på 50,000 ton och uppfördes ursprungligen för att hantera zink och bly från ljusbågsugnsstoft. Senare inkluderades även batterier i materialbasen. Idag ägs företaget av NYRSTAR Høyanger och man har övergått till att hantera lakrester från zinkframställning.

grafik2-2

2006

ValEas AB bildas och ett program inleds för att återvinna metaller ur litiumjonbatterier. En anläggning byggs av ScanArcs PyroArc-teknik vid den egna pilothallen i Hofors. Arbetet pågår tills 2010.

grafik2-2

2007

ScanArc går ihop med dåvarande ERAS Metal och bildar ägarbolaget ScanArc ASA.

grafik2-2

2008

Environ Plasma uppförs i Friedland, Tyskland, av ScanArcs PyroArc-teknik. Anläggningen återvinner metaller och energi ur elektronikskrot. Idag är delar av anläggningen  i drift, och diskussioner pågår att återuppta driften i sin helhet.

grafik2-2

2011

De anställda vid ScanArc Plasma Technologies i Hofors tar över företaget från ScanArc ASA i en management buyout. Företaget ägs nu av de anställda, en ägarstruktur som gäller än idag.

grafik2-2

2015

ScanArc skriver kontrakt med Metallo Chimique att leverera en ArcFume-anläggning till Bersee i Belgien. Byggnation pågår och anläggningen väntas vara i full drift under 2017.