side-area-logo

Just another brick in the wall?

ScanArc är medlemmar i det europeiska nätverket EURELCO, ett nätverk för att främja arbetet med att frigöra resurser och utvinna material och energi ur befintliga deponier och avfallsflöden från samhälle och industri. I Europa finns uppskattningsvis 150,000 till 500,000 historiska och aktiva deponier som innehåller stora värden och tar upp landresurser. Att hantera dessa utgör en viktig del i EUs råvarustrategi.

I maj 2016 beviljades NEW-MINE, ett projekt inom EUs stora forskningsprogram Horizon2020. Att projektet beviljades beskrivs som ett stort genombrott då det är det första EU-finansierade projektet inom detta forskningsområde. ScanArc är en av totalt 17 partners i projektet.

Se filmen och lär er mer om NEW-MINE och det viktiga arbete som projektet utför!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in