side-area-logo

N2 Applied – plasmateknik i lantbruk

Mer än 22 miljoner ton ammoniak försvinner från boskapsbruk runt om i världen varje år. Det är en dyrbar förlust av näringsämnen som måste ersättas med inköp av handelsgödsel, producerat med hjälp av fossila bränslen. Värdekedjan som den ser ut idag är kostsam för lantbrukaren och skadlig för miljön.

N2 Applied har utvecklat en teknik för att producera kvävegödsel direkt vid lantbrukarens gård. Tekniken är en plasmareaktor som fixerar kväve genom att dela luftens N2- och O2-molekylerna till atomärt N och O som sedan bildar kväveoxider. Kväveoxiderna absorberas i flytande gödsel eller rötrester och kombineras med fri ammoniak för att bilda ammoniumnitrat.

N2 Applieds teknik gör det möjligt för lantbrukaren att återvinna kväve och producera sin egen gödsel med lägre utsläpp av växthusgaser, förbättrad resurseffektivitet och till en lägre kostnad.

ScanArc Plasma Technologies uppmuntrar utvecklingen av denna teknik – en teknik som ändrar värdekedjan från linjär till en cirkulär modell!

Läs mer om N2 Applied och tekniken här!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in