side-area-logo

NEW-MINE på besök

ScanArc deltar i det stora europeiska projektet NEW-MINE som angriper frågor hur man utvinner resurser ur befintliga deponier samtidigt som man återställer marken och naturen. Vi har haft besök av två doktorander, Giovanna och John från KU Leuven och Linköpings Universitet. Läs gärna deras reseberättelse här!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in