side-area-logo
ScanArc presenterar på Värme- och Kraftdagarna

ScanArc presenterar på Värme- och Kraftdagarna ScanArc närvarar vid Energi- & Industridagarna 2019 för att hålla ett föredrag om ArcFume och metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning. Värme- och Kraftdagarna är

N2 Applied – plasmateknik i lantbruk

N2 Applied – plasmateknik i lantbruk Mer än 22 miljoner ton ammoniak försvinner från boskapsbruk runt om i världen varje år. Det är en dyrbar förlust av näringsämnen som måste

Söderåsens vatten

Söderåsens vatten Pierre Berg, mångårig medarbetare på ScanArc och chef i försökshallen, har sedan en tid antagit nya utmaningar på Söderåsens vatten. Han arbetar nu som leverans- och kvalitetschef på

2047 SCIENCE CENTER etablerar sig i Hofors

    2047 SCIENCE CENTER etablerar sig i Hofors 2047 Science Center är ett nav som kopplar samman skola, akademi och näringsliv och en viktig pedagogisk arena för inspiration, lärande

EMC 2019 i Tyskland

      EMC 2019 i Tyskland European Metallurgical Conference EMC är en internationell konferens inom icke-järnindustrin. Delegater från cirka 50 länder och fem kontinenter möts för att diskutera och

#välfärdsavtrycket

#välfärdsavtrycket Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Det ska vi som företagare och anställda vara stolta över. #välfärdsavtrycket handlar om att fler ska uppfatta företagens betydelse för välfärden,

ISO-certifiering

  ISO-certifiering ScanArc Plasma Technologies AB har mycket lång erfarenhet och stolta traditioner när det gäller utveckling av metallurgiska processer. Vi har under de drygt 30 år vi funnits bedrivit

Angående GDPR

Angående GDPR ScanArc vill uppmärksamma sina kunder om den nya EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och definierar hur vi

Metallo inviger ArcFume

Metallo inviger ArcFume  I mars 2018 samlades man vid Metallo Group i Beerse för invigning av en ArcFume-installation. VDn för Metallo-koncernen, Dirk Vandenberghe, meddelade: ”Med denna nya installation recirkulerar vi

NEW-MINE på besök

NEW-MINE på besök ScanArc deltar i det stora europeiska projektet NEW-MINE som angriper frågor hur man utvinner resurser ur befintliga deponier samtidigt som man återställer marken och naturen. Vi har

ArcFume workshop

  ArcFume workshop Forskare och ingenjörer från belgiska KU Leuven och Metallo Chimique samt svenska KTH och ScanArc träffades under två dagar för en workshop. Den gemensamma nämnaren för alla

ArcMetal – systerföretag till ScanArc

ArcMetal – systerföretag till ScanArc Vårt systerföretag ArcMetal lanserar en ny hemsida, besök den på www.arcmetal.se. ScanArc och ArcMetal har sedan en tid tillbaka åter blivit systerföretag. ArcMetal återvinner platina, palladium

ScanArc besöker Metalliska material

ScanArc besöker Metalliska material ScanArc besöker programkonferensen för Metalliska material 14-15 mars. ScanArc representeras av vår metallurg Johan Björklund. Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall,

SOCRATES: zero-waste society

SOCRATES: zero-waste society Forskare inom EU Horizon2020-projektet SOCRATES utvecklar nya miljövänliga sätt att återvinna värdefulla och kritiska metaller från industriella avfall – utmaningar som även ScanArc tar sig an!  

Gästforskare på ScanArc

Hugo Lucas och hans handledare på ScanArc Daniel Sundberg.  Gästforskare på ScanArc ScanArc deltar i det europeiska forskningsprojektet NEW-MINE. NEW-MINE samlar forskare, ingenjörer, ekonomer och politiska beslutsfattare som kan utveckla

ScanArc deltar på AskDagen 2018

ScanArcs huvudkontor Lissgården i Hofors. ScanArc deltar på AskDagen 2018 Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. De anordnar AskDagen

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning

Plasmateknik kan bidra till miljövänlig cementtillverkning Tillverkning av cement är en stor miljöbov, globalt står den för 3-5% av nettoutsläppen av koldioxid. I NyTeknik kan man läsa om projektet CemZero

Se en fribrinnande plasmagenerator

Se en fribrinnande plasmagenerator Kolla på filmen när vi visar en fribrinnande plasmagenerator! Den modell som visas i filmen är på 500 kW. I vårt sortiment har vi plasmageneratorer upp

Läs om ScanArc i NyTeknik

Läs om ScanArc i NyTeknik

Just another brick in the wall?

Just another brick in the wall? ScanArc är medlemmar i det europeiska nätverket EURELCO, ett nätverk för att främja arbetet med att frigöra resurser och utvinna material och energi ur