side-area-logo

ScanArc besöker Metalliska material

ScanArc besöker programkonferensen för Metalliska material 14-15 mars. ScanArc representeras av vår metallurg Johan Björklund.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och icke-järnmetaller. Programmet är en satsning som drivs av VINNOVA, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Läs mer på Metalliska materials hemsida.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in