side-area-logo

ScanArcs huvudkontor Lissgården i Hofors.

ScanArc deltar på AskDagen 2018

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. De anordnar AskDagen 2018 som bland annat innehåller ett seminarium med temat miljöriktig och resurseffektiv hantering av askor. ScanArc kommer delta på seminariet genom att presentera vår process ArcFume och möjligheterna som den erbjuder.

ArcFume är en process för att termiskt behandla flygaska från avfallsförbränning. Med ArcFume kan flygaskan smältas ner, tungmetaller återvinnas och det som kvarstår är en stabil mineralprodukt med mycket låga halter av tungmetaller. Det innebär att ett farligt avfall som idag deponeras istället omvandlas till nyttiga produkter. Med ArcFume erbjuds ett långsiktigt, säkert och hållbart omhändertagande av flygaska, samt en möjlighet för Sverige att vara ett föregångsland för att minimera och nyttiggöra avfall.

Förbränning av hushållsavfall genererar värme och elektricitet. Samtidigt uppstår en flygaska, ett farligt avfall som innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller och utgör en fara för människa och miljö. Överallt där hushållsavfall förbränns är deponi den vanligaste metoden att omhänderta flygaska. Men i takt med strängare miljölagstiftning och ökad miljömedvetenhet ökar också viljan att omhänderta flygaskan på ett mer hållbart sätt. Det märks i flera länder hos enskilda förbränningsverk, branschorganisationer, allmänhetens krav, politiska agendor, pågående forskning och mycket mer.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in