side-area-logo

kthforskning

VINNOVA bidrar till SiCAT och ökad återvinning av platina

Striktare lagstiftning för rening av avgaser från fordon infördes i slutet av 80-talet. Det tvingade fram behovet av en katalysator i alla nyproducerade bilar. I början av 90-talet identifierade ScanArc den framväxande marknaden av katalysatorer som var på väg att nå slutet av sin livslängd och som innehöll platinagruppmetaller för återvinning. ScanArc utvecklade en process för att hantera dessa katalysatorer som resulterade i bildandet av ArcMetal. ArcMetal har sedan 1993 drivit en smältverkstad för metallåtervinning.

Åt 2002 infördes ännu en gång striktare lagstiftning och en ny typ av bilkatalysator baserad på kiselkarbid infördes. Den här gången har marknaden på grund av tekniska skäl begränsade möjligheter återvinna metallerna i denna nya typ av katalysator när bilar producerade sen 2002 når slutet av sin livslängd. Historien har nu en chans att upprepa sig då ScanArc och ArcMetal åter har identifierat detta behov och tagit fram en process för metallåtervinning från kiselkarbidbaserade katalysatorer. Innovationen kallas SiCAT och innebär en sammanlänkning av två termiska processer som skapar möjlighet att återvinna metaller ur alla typer av keramisk bilkatalysatormassa.

ScanArc och ArcMetals ambition är att demonstrera och kommersialisera SiCAT, och som ett led i detta har ScanArc beviljats medel från VINNOVA inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små- och medelstora företag”. Utlysningens syfte är att stötta innovativa småföretag i tidiga skeden av projekt med stor potential.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in